Site announcements

KALINANGAN: UPD International Students’ Culture Festival

KALINANGAN: UPD International Students’ Culture Festival

by Isko Matalino -
Number of replies: 0

The UP Office of International Linkages Diliman (OIL Diliman), with exchange students and Katuwang sa UPD as co-organizers, proudly presents the very first KALINANGAN: UPD International Students’ Culture Festival on Wednesday, June 7, 1:00-5:00 PM at the Balay Internasyonal.
This is a chance for UPD and international students to showcase their cultures through exhibits, food, games and activities, and cultural performances. Let's meet and greet the exchange students from Asia and Europe!

For more details, please register:
See you on June 7!

Inihahandog ng UP Office of International Linkages Diliman (OIL Diliman), katuwang ang mga exchange student at Katuwang sa UPD, ang kauna-unahang KALINANGAN: International Students' Culture Festival sa Miyerkules, ika-7 ng Hunyo, ika-1 hanggang ika-5 ng hapon, sa Balay Internasyonal.
Isa itong pagkakataon para maitampok ng mga estudyante ng UP at internasyonal na mag-aaral ang kanilang mga kultura sa pamamagitan ng mga eksibit, pagkain, laro at aktibididad at kultural na pagtatanghal. Tara na't kilalanin ang mga exchange student mula sa Asya at Europa!

Para sa mga detalye, magpatala lang sa:
Kita kits sa ika-7 ng Hunyo!

Attachment KALINANGAN_2023.jpg